Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata
11. edycja / 27 Listopada - 4 Grudnia 2017

Strona 5 z 5

Zgłoś swój film do kolejnej edycji festiwalu:

Organizatorzy:

Dotacje:

Organizator:
Fundacja Cinema Art
ul. Puławska 61 / 02-595 Warszawa