Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata
13. edycja / 25 Listopada - 2 Grudnia 2019

Zgłoś swój film do kolejnej edycji festiwalu:

Organizatorzy:

Dotacje:

   

Organizator:
Fundacja Cinema Art
ul. Puławska 61 / 02-595 Warszawa